English Version

《近代微波网络理论及应用》考试安排

发布时间:2018-01-04 来源: 976

各位选课同学:

 

    电子工程学院《近代微波网络理论及应用》考试试题已出,请同学们在助教李亚峰处领取。具体要求如下:

    1、试卷提交时间:2018年1月15号前

    2、试卷提交形式:纸质提交,(请填写在A4打印白纸上,手写、打印均可)

    3、提交内容:试题及答案,不需提交第三题的参考论文,并请装订在一起。

    试题领取与提交地点:创新中心一楼 015房间                                                               电子工程学院研究生科

                                                                   2018.1.4