English Version

电子工程学院《机器学习》停课通知

发布时间:2017-11-29 来源: 522

研究生同学:

    电子工程学院漆进老师《机器学习》停课安排如下:

    停课时间及地点:2017年11月30日(周四)第3-4节,地点:立人楼B411;

    补课时间及地点:顺延。

    特此通知,请同学们相互转告!

 

                              电子工程学院研究生科

                                      2017.11.28